Galego     Español    
cambridge

DÁMOSLLE UN NOVO ENFOQUE
Á APRENDIZAXE DE LINGUAS

Que facemos?

de 3 a 7 persoass

Personalizadas e adaptadas ás necesidades de cada alumno

Axúdalle á túa empresa a seguir aprendendo

Galego, inglés, francés, español para estranxeiros e portugués

Celga, Escola Oficial de Idiomas, Cambridge e Trinity

Sobre que certificado queres información?

Verbum Linguas é centro de preparación oficial do certificado de Cambridge. Informáte cando son os exames e como os preparamos nós. Así como o Celga, os exames das Escolas Oficiais de Idiomas e o Trinity.

Síguenos en redes sociais

facebook verbumlinguas          instagram verbumlinguas